Miljoner kronor till hundforskningen

Foto: Monet/Adobe Stock

Miljoner kronor till hundforskningen

Agria och Svenska Kennelklubben Forskningsfond beviljar varje år medel till olika forskningsprojekt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Av de 62 ansökningar som kom in till fonden 2019 beviljades 15 forskningsprojekt varav 11 handlar om hundar och olika sätt att förbättra livet och hälsan för dem.

Fonden bidrar också till ett antal längre projekt inom veterinärmedicin, till exempel ett doktorandprojekt om knäledssjukdomar hos hund, hundars vikt och påverkan på hälsa och sjukdom samt ett projekt där man tittar på behandlingsnivåer vid olika tillstånd. Även forskning om sällskapsdjurens psykiska, sociala och ekonomiska betydelse ryms inom ramen för Forskningsfonden.