Miljondonation till hundcancerforskning

Foto: otsphoto / Adobe Stock

Miljondonation till hundcancerforskning

Boxerklubben donerar en miljon kronor till SLU för forskning kring cancer hos boxer men också andra hundraser. Cancer är det främsta hälsoproblemet hos boxrar.

Nästan varannan boxerägare råkar ut för en tumörsjukdom hos sin hund, många hundar dör också. Vanligast är mastocytom, malignt lymfom och hemangiosarkom. SLU forskar för att hitta tekniker för snabb diagnos, för förbättrad livskvalitet under sjukdom, för att kunna erbjuda träffsäkrare behandlingar och för bättre chans för fler hundar att klara sig. Målet på sikt är också att öka kunskapen om varför boxer drabbas så hårt och att minska tumörsjukdomarnas vanlighet.
– SLU är väldigt tacksamt för den donation Boxerklubben gett. Tillsammans med Universitetsdjursjukhuset (UDS) kommer vi kunna bedriva viktig patientnära och tillämpbar sjukdomsbehandling för de många boxrar och andra hundar vi ser med cancer. Pengarna kommer förbättra djurvälfärden och förhoppningsvis långsiktigt leda till färre cancerfall, säger Henrik Rönnberg, onkolog och professor vid institutionen för kliniska vetenskaper.

Gemensamt för forskningen om de tumörsjukdomar som drabbar boxer är vikten av att tidigt upptäcka om tumörformen är aggressiv och dödlig, eller mer godartad och möjlig för hundar att överleva. Nu händer det tyvärr att hundar avlivas, när de med enklare behandling hade kunnat få ett bra liv i ytterligare några år. SLU satsar därför även på att utveckla specifika test för veterinärer för att kunna fatta livräddande beslut.
– Det var naturligt för oss att kontakta SLU där mesta delen av Sveriges veterinärmedicinska forskning görs. Tumörsjukdom är ett särskilt stort hälsoproblem hos boxerrasen och det känns mycket bra att stödja SLU:s framgångsrika forskning inom området, säger Anna Persson från Boxerklubbens Östra lokalområde.

Boxerklubben ger också en välkommen summa till SLU för att kartlägga och bestämma orsakerna bakom boxrars knäledsproblem. Underlaget kommer kunna bidra till att förbättra diagnostiken samt behandling och vara till nytta i dialog med försäkringsbolagens sjukdomsregistreringsdata för att ställa relevanta forskningsfrågor i ett större patientmaterial.