Militärläger blir hundrastgård

Foto: Conceptualmotion /Adobe Stock

Militärläger blir hundrastgård

Den nybyggda hundrastgården i södra Kalmarsundsparken ligger på samma område där danskarna tros ha haft läger under krigen i början av 1600-talet. Rastgården började byggas i september och är indelad i två delar – en för mindre och en för större hundar. Entréerna är byggda som slussar så att hundarna kan mötas på ett bra sätt.

Inne i gårdarna finns lekutrustning i form av hopphinder, stockar, stenar och tunnlar. Här finns också bänkar för husse och matte att vila på, hundlatrin och informationstavla.
Förhoppningsvis blir det också ett hundbad intill rastgården skriver tidningen Barometern.