MFD vill utreda statligt stöd för assistanshundar

Bild: Adobe Antonio Gravante

MFD vill utreda statligt stöd för assistanshundar

Numera finns minst ett hundratal assistanshundar för psykisk hälsa och de nyttjas i stor utsträckning av barn och ungdomar. Nu vill Myndigheten för delaktighet, MFD, att frågan om finansiering utreds.

Assistanshundar kostar från 50 000 kronor till 220 000 kronor beroende på om det är en färdigutbildad hund eller inte. Nu har MFD lämnat en lägesbild och analys med förslag på åtgärder till Socialdepartementet.

– Vi behöver aktualisera frågan om assistanshundar politiskt för att få till en mer likvärdig och enhetlig verksamhet. Någon form av statlig finansiering vore en bra väg framåt, det bör i alla fall utredas. I nuläget är det plånboken som avgör och inte främst behovet hos den enskilde, säger Lena Hallberg, myndighetsjurist, till SvT Nyheter Örebro.

MFD föreslår en nationell funktion som ska ta fram en enhetlig standard för utbildning och certifiering av assistanshundar, förutom ledarhundar, och som ansvarar för kvalitetssäkring.

– I dag är marknaden helt fri med olika riktlinjer beroende på vilken aktör man anlitar. Det är inte regellöst, men det finns inget enhetligt regelverk.