Mer pengar till hundforskning

Stock.adobe.com

Mer pengar till hundforskning

Förbättrad smärtdiagnostik hos hund och kullstorlek som indikator i arbetet med genetisk mångfald. Det är bara ett par av de åtta hundrelaterade projekt som får pengar från Agrias och Svenska Kennelklubbens Forskningsfond.

Sammanlagt delar fonden ut 9,6 miljoner kronor till tio nya och nio pågående projekt. Åtta av de nya projekten berör hundar.

– Vi är stolta över att kunna göra en insats för forskningen kring hundhälsa och hundvälfärd, i samarbete med Agria. Det är ett angeläget uppdrag för oss på SKK att ständigt utveckla kunskapen inom hälsa, mentalitet och relationen människa-hund och att sprida den till allmänheten, säger Kees de Jong, vd för Svenska Kennelklubben.

Bland årets nya projekt finns en studie vid Sveriges lantbruksuniversitet där målet är att öka kunskapen om hur personligheten hos hund och ägare påverkar beteendet vid stress respektive smärta. Förhoppningen är att ökad kunskap ska göra att diagnostiseringen av smärta hos hund kan förbättras.

Ett tyskt projekt vid Tierärztliche Hochschule, Hannover ska undersöka hur datortomografi i kombination med jodkartor kan användas för bättre diagnoser av olika sköldkörtelsjukdomar, till exempel hypotyreos, sjukdom i binjurar och tumörer i sköldkörteln.

Går det att fastslå vad en ”normal” kullstorlek är hos hundraser av liknande storlek och att variationerna i kullstorlek har samband med graden av genetisk variation i hundrasen? Det ska en norsk studie vid Norsk Kennel Klub försöka fastställa. Om så är fallet kan avvikelser från den ”normala” kullstorleken i framtiden användas som en tidig indikator på att åtgärder måste vidtas vad gäller hundrasens genetiska variation.

Genom att använda en kombination av experimentell validering och en ny maskininlärningsmetod ska en studie vid Uppsala universitet försöka hitta orsakerna till elva ärftliga hundsjukdomar. Trots genombrotten som gjorts inom genomik (studier av arvsmassan) och de mängder av data det genererat, har preciseringen av sjukdomars ursprung inte sett samma utveckling.