Lycka är att få hänga med hunden

Foto: Adobe dream@do

Lycka är att få hänga med hunden

I undersökningen ”Svenskarna och husdjuren” har Arken Zoo undersökt hund- och kattägares vanor och inställningar till olika frågor. Det visar bland annat att hela 96 procent blir lyckligare av att umgås med sina husdjur.

Att fler skaffar husdjur kan vara ett bra sätt att må bättre under dystra tider som dessa. Undersökningen visar nämligen att svenska djurägare blir lyckligare av att umgås med sina djur. Hela 96 procent av hundägare säger att det blir lyckligare av sin hund och bland kvinnor i åldrarna 18–49 är den siffran 100 procent. Fler än nio av tio hundägare (93 procent) känner sig också älskade av sin hund.  Nästan samtliga (94 procent) hundägare har minst en av sina hundar försäkrade.

– Husdjur är inte enbart de bästa lyckopillren utan de fyller en viktig funktion som emotionellt stöd. Men man får inte glömma hur vardagen kommer se ut efter pandemin, säger Sarah Frelin Ekvall, marknadschef på Arken Zoo.

Därför är det mycket viktigt att planera hur hunden ska tas om hand när du återgår till arbetet. Samtidigt svarar 31 procent att man inte planerat något för att man tycker att hunden (hundarna) klarar sig hemma ensam under tiden som man är på jobbet och 5 procent har inte funderat eller bokat något.

– Innan man skaffar ett husdjur borde man ställa sig frågan om man verkligen kommer klara av det enorma åtagandet det ofta innebär under lång tid. Både för sig själv, men framförallt för husdjuret. När vardagen återgår till det normala riskerar flera husdjur att fara illa, säger Sarah Frelin Ekvall.

För att en hund ska få en så bra start på livet som möjligt bör man köpa från en ansvarfull och pålitlig uppfödare. Trots det är det hela 36 procent som inte gått via en registrerad uppfödare när de köpt sin hund.

– Om man inte köper sin hund via en registrerad uppfödare är risken stor att hunden är en smuggelhund och kan komma från en så kallad valpfabrik. Valpfabrikers huvudsakliga syfte är att tjäna pengar. Djuren hålls instängda under grymma förhållanden och sjukdomar är vanligt förekommande. Därför är det viktigt att göra noggranna efterforskningar inför ett valpköp, för djurens skull, säger Sarah Frelin Ekvall.

Fler intressanta fynd från undersökningen:

  • Nio av tio hundägare bryr sig mycket om vad hundmaten innehåller (91 procent).
  • Tre av fyra hundägare har en hund i hemmet (75 procent) och 20 procent har 2 hundar.
  • Sju av tio hundägare (69 procent) anser att det bästa med att ha hund är att de får dem att leva en mer aktiv livsstil