Ledarhundsförare fortsätter diskrimineras 

Foto: Synskadades Riksförbund

Ledarhundsförare fortsätter diskrimineras 

Ledarhundsförare fortsätter att diskrimineras i Sverige. För tillfället finns det åtta ärenden som utreds hos Diskrimineringsombudsmannen (DO).


– Diskrimineringen mot ledarhundsförare måste upphöra, säger Niklas Mattsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

Den 29 april är den internationella ledarhundsdagen. I Sverige finns cirka 265 ledarhundsekipage. Alla tjänstehundförare får en tjänstekortslegitimation att bära med sig, som försäkrar att de är ett tjänstehundsekipage. Ändå är det inte säkert att hunden får följa med sin förare på apoteket, i klädbutiker och andra offentliga platser.

Flera ledarhundsförare säger att de är frustrerade över bristen på rättsligt skydd och att i verkligheten hindras just för att man har ledarhund. I mars 2023 nekades en kvinna att hyra en studentbostad i Borås eftersom hennes ledarhund ansågs utgöra ett husdjur. Något som inte var tillåtet enligt fastighetsbolagets regler.

– Ledarhundsförare måste ha samma rätt till det offentliga rummet, som butiker och restauranger, som alla andra medborgare, säger förbundsordförande Niklas Mattsson.

Utreder åtta ärenden

För närvarande utreds åtta ärenden av DO, där fallet i Borås utgör ett. Det är en skillnad gentemot tidigare år då anmälningar om diskriminering ofta inte utreddes överhuvudtaget.

– Det är oroväckande att ledarhundsförare fortsätter diskrimineras, men det är viktigt att vi nu faktiskt har en DO som tar anmälningarna på allvar. Vi hoppas att det kommer leda till klargörande domar och i förlängningen till att ledarhundsförare inte diskrimineras på det sätt som sker i dag, säger Anna Quarnström, förbundsjurist på Synskadades Riksförbund.

– Det är angeläget att motverka diskriminering som har samband med funktionsnedsättning och som kan drabba personer som använder ledar- eller assistanshund som hjälpmedel. En viktig del i det är att utreda och driva fler ärenden. En annan att sprida information till rättighetsbärare och skyldighetsbärare om det skydd som finns enligt diskrimineringslagen, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Fakta:

DO har fått ett regeringsuppdrag att genomföra informationsinsatser om skyddet mot diskriminering för personer med funktionsnedsättning som använder ledar- eller assistanshund. I uppdraget ingår att informera om bestämmelser som kan påverka tillgängligheten till bland annat restauranger och butiker samt att beakta tillgängligheten för personer med andra funktionsnedsättningar som till exempel astma och allergi.

Uppdraget ska redovisas den 1 november 2023.