Ledarhundar utgör ingen hygienrisk

Stock.adobe.com

Ledarhundar utgör ingen hygienrisk

Nu förtydligar Livsmedelsverket sin bedömning om att ledar- och assistenshundar oftast inte utgör så stor hygienrisk att de ska avvisas från kundutrymmen i butiker och serveringar.

Det finns stränga hygienkrav för den som är livsmedelsföretagare. Därför finns det också regler kring hur husdjur får vistas i närheten av livsmedel och vanligtvis får hundar inte vistas i lokaler där livsmedel hanteras.

Men att man inte tillåter hundar i allmänhet i sina lokaler betyder inte att man bör avvisa den som har en ledar- eller assistenthund. Hygienriskerna är nämligen väldigt låga med den typen av hundar. Dels finns ett begränsat antal av ledar- och assistenthundar, dels står sådana hundar under god kontroll av sin ägare.

– Om en livsmedelsföretagare bedömer att ledar- eller assistenthundar inte kan komma in i kundutrymmena på grund av hygienrisken, bör man i stället se efter hur man kan anpassa sina lokaler så att de blir tillgängliga även för kunder med ledarhund, säger Alexander Sobestiansky.

Vanliga kunder har däremot som huvudregel inte rätt att ta med sig sina husdjur in i en livsmedelsanläggning som butik eller en servering enligt livsmedelslagstiftningen.

Livsmedelsverkets förtydligade vägledning är en del av ett regeringsuppdrag som myndigheten har haft tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen. Läs mer om regeringsuppdraget i Brukshunden nr 6–23.