Långläsning räddningshund

Foto: Adobe Stock

Försvarsministern: ”Vi behöver bli fler!”

När hoten mot Sverige ökar behövs frivilliga försvarsorganisationer kanske mer än någonsin. Svenska Brukshundklubben är en av dem!

Totalförsvaret är ett begrepp som allt oftare används i försvarsdebatten. Totalförsvaret syftar på den samlade motståndskraften i landet, där det militära och det civila försvaret samverkar med alla resurser i samhället.

I höst ska riksdagen fatta beslut om en totalförsvarsproposition. Ett mycket viktigt beslut, konstaterade Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under Folk & Försvars årliga rikskonferens i Sälen tidigare i år.

Dagen innan hade försvarsminister Peter Hultqvist stått i samma talarstol och pratat om hur man ser allt starkare politiska spänningar i världen med desinformation och påverkansoperationer. Bland annat har Ryssland pekat ut Sverige som ett av de länder som troligast skulle vara källan till det gift som användes vid det omtalade mordet på den ryske underrättelseofficeren Sergei Skripal som agerade dubbelagent för Storbritanniens säkerhetstjänst. Något Peter Hultqvist uppmanade oss att inte glömma.
– Det här är bara en av alla operationer som pågår. Vi måste inse att vi befinner oss i ett läge där vi dagligen utsätts för hot av statliga och icke-statliga organisationer.

Att hotbilden mot Sverige och andra demokratier i vår närhet skruvats upp ordentligt är tydligt.
– Vi kan inte utesluta ett väpnat angrepp mot Sverige, fortsatte Peter Hultqvist och underströk att vi måste stärka den svenska försvarsförmågan genom att bli fler.

Självklar del av totalförsvaret
Dan Eliasson å sin sida konstaterade att på samma sätt som det militära försvaret nu rustas så måste även det civila rustas i motsvarande mått.
– Allt fler personer är krigsplacerade och vet vad de ska göra i händelse av krig. Det pågår ett viktigt arbete i frivilligorganisationerna och inför totalförsvarsövningen, TFÖ 2020.

Syftet med TFÖ 2020 är att testa hur beslutskedjorna fungerar på alla nivåer och att se hur väl olika samhällsaktörer faktiskt samverkar när det kommer till kritan. Det handlar inte bara om att stoppa främmande trupp utan att försäkra sig om att telefonnät, vatten-, el- och livsmedelsförsörjning fungerar bland mycket annat.

Som en av 18 frivilliga försvarsorganisationer i landet är Svenska Brukshundklubben en självklar del av totalförsvaret och kommer även att delta under TFÖ 2020. Något som kanske framförallt skulle ha märkts i samband med den stora övningen Aurora 20 som nu är framflyttad från maj och juni i år till ett senare tillfälle på grund av coronopandemin.

SBK utbildar som bekant inte bara patrullhundar som kan användas inom ramarna för Försvarsmakten och Hemvärnet, utan även räddningshundar och sjöräddningshundar som lyder under MSB. Här har vi alltså dubbla uppdrag vilket också är skälet till att samma ekipage inte längre kan placeras både som räddningshund och patrullhund. Man måste helt enkelt välja. Undantaget är sjöräddningshundarna som även kan användas som patrullhundar.

Hundarna kan spela en avgörande roll i så väl krig som kris och därför fortsätter vi värvningen av nya ekipage. För precis som försvarsminister Hultqvist sa: Vi behöver bli fler!

Det råder trots allt en totalförsvarsplikt i Sverige, vilket betyder att alla svenska medborgare mellan 16 och 70 år kan få tjänsteplikt i händelse av krig. Den som engagerar sig på tjänstehundsidan, vet dock vad hen får göra i så fall.

KURSER SOM HJÄLPER DIG HJÄLPA ANDRA
Försvarsutbildarna utbildar ledare som i sin tur kan hålla totalförsvarsutbildningar för medlemmar på sina lokalklubbar. Kursen heter ”Totalförsvarsinformation – grundkurs” och är en helgkurs som hålls på flera olika platser i landet. Anmäl dig nu!
Läs mer på: forsvarsutbildarna.se

 

VILL DU VETA HUR FRIVILLIGORGANISATIONERNA JOBBAR?
Gå in på youtube.com och sök på ”Vem backar upp dig?”. Då får du upp en film producerad på uppdrag av MSB. Filmen är en del i MSB:s arbete med att koppla ihop resurser i form av utbildade, övade frivilliga med behovet av personalförstärkning och de förmågor som frivilligorganisationerna utbildar sina
medlemmar till.
– Vi vill öka kunskapen om att de frivilliga försvarsorganisationerna behövs och vad de kan, säger Kristoffer Alm Dahlin, frivilligsamordnare på MSB.

Text: Yasemin Bayramoglu

Vill du läsa mer? I Brukshunden har vi fler artiklar som handlar om tjänstehundar i varje nummer!