Kraftig ökning av juvertumörer

Kraftig ökning av juvertumörer

Som kvinna får man lära sig att känna igenom brösten för att upptäcka eventuella knölar. Samma sak är det för den som har en tik. Gör till en vana redan från det att tiken är ung att känna igenom hennes juver minst en gång i månaden.
Under åren 2014–2018 ökade nämligen antalet hundar som drabbats av juvertumör med hela 20 procent, enligt statistik från Agria Djurförsäkring.
Ett skäl till ökningen är att våra hundar lever längre.
Att upptäcka knölar i ett tidigt stadium kan betyda mycket för överlevnaden.
Juvertumörer är vanligast hos medelålders och äldre tikar, men ökningen sker redan i 5–6-årsåldern.