Kontakta oss

Du är alltid välkommen att höra av dig till tidningens redaktion med alla dina frågor och funderingar.

Redaktion

 

Ansvarig utgivare
Therese Palm
therese.palm@brukshundklubben.se
08–505 875 01

 

Chefredaktör
Yasemin Bayramoglu
yasemin@brukshunden.se
08–408 055 42

 

Art director
Joanna Stewart
joanna@adviserstudio.se

 

Annonser
Åsa Sommar
asa@adviser.se
08–408 055 07

Svenska Brukshundklubben
Förbundskansli

Postadress:
Box 4
123 21 Farsta

Utebliven tidning
Tel: 08–505 875 20
medlem@brukshundklubben.se
Adressändring görs på www.brukshundklubben.se/minasidor

Besöksadress:
Frykdalsbacken 20, Farsta

Tel: 08–505 875 00
Telefontid: mån–fre, kl 10–12
info@brukshundklubben.se (allmänt till förbundskansliet)
www.brukshundklubben.se
Plusgiro: 477 09 03–5, SBK-förbundet
www.sbkshopen.se
(beställning av förlagsartiklar)

Annonsmaterial:
Material lämnas på www.skickaannons.se eller via traffic@adviserstudio.se.