Klart hunden ska med till skyddsrummet

Stock.adobe.com

Klart hunden ska med till skyddsrummet

Forskare vid Försvarshögskolan menar att husdjur bör räknas in i planeringen av totalförsvaret. Hundar och andra husdjur bör till exempel kunna hänga med till skyddsrummet vid kris eller krig.

Relationen mellan människa och djur har i hög grad förändrats sedan kalla kriget då totalförsvaret senast organiserades. Det visar inte minst kriget i Ukraina då många valde att ta med sig sitt husdjur på flykten. I en ny vetenskaplig artikel analyseras nu hur totalförsvaret utmanas vad gäller djuren.

– Våra relationer till djur är mycket mer individualiserade, i alla fall när det gäller våra husdjur. Men det är inget man tar hänsyn till i dagens totalförsvarskontext, säger Arita Holmberg, universitetslektor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan.

I dag skulle nog få djurägare låta sina husdjur klara sig på egen hand hemma i händelse av kris eller krig, som till exempel Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar eftersom husdjur inte får tas med till skyddsrum.

Forskarna bakom den nya artikeln har velat utforska områden där djurens relationer med människor kan tänkas resa frågor och komma i konflikt med delar av totalförsvaret. Den avslutas med tankar kring hur ett totalförsvar som inkluderar djur skulle kunna se ut, samt hur dagens totalförsvar i så fall skulle behöva förändras.

Det skulle bland annat innebära att även djur bör inkluderas i totalförsvaret och tas med i planeringen, till exempel när det gäller plats i skyddsrum eller i samband med evakueringar.

– De internationella erfarenheter som finns av kriser och krig tyder på att civilbefolkningen, och i många fall myndigheter, försöker göra allt de kan för att skydda sina djur. Vad som kan framstå som en radikal tanke kanske inte är så främmande när situationen väl uppstår.

(Källa: fhs.se)