Klart hunden är en familjemedlem

Bild: Adobe alexei_tm

Klart hunden är en familjemedlem

Husdjursbarometern från Arken Zoo visar att majoriteten av de tillfrågade ser sina husdjur som familjemedlemmar och att man till och med skulle välja sitt husdjur framför sin partner.

Husdjursbarometern undersöker husdjursägares vanor och inställning till bland annat sällskap, mat och motion. Tvärtemot vad man kan tro skaffade de flesta som deltog i undersökningen sitt husdjur innan 2019, det vill säga innan pandemin. Många av husdjuren är också 5–10 år gamla. Precis som föregående år upplever en klar majoritet av djurägarna att husdjur skänker glädje (64 procent) och bidrar till att minska stress (50 procent) och känslan av ensamhet (47 procent).

– Husdjursbarometern visar än en gång att så gott som alla tillfrågade, i såväl Sverige som Finland och Norge, ser husdjuret som en del av familjen, och att de känner sig älskade av det. Att husdjuren i sin tur minskar stress och ensamhet blir en fin symbios mellan djur och människa, säger Sarah Frelin Ekvall, marknadschef på Arken Zoo.

Undersökningen visar ett fortsatt starkt engagemang hos Sveriges mattar och hussar där hela 72 procent uppger att de vanligtvis har med sig hunden när de tar en fika och 74 procent avslöjar att de mer än gärna pratar om sitt husdjur.

Husdjursbarometern har också gjort en djupdykning i vad hundägare upplever som de största utmaningarna. På första plats kommer veterinärkostnader (37 procent) följt av att lämna hunden ensam (34 procent) och att träna hunden så den uppför sig (17 procent).

Flera av utmaningarna går att relatera till hälsa, både mental och fysisk. Mental stimulering kan underlätta när man måste lämna djuren ensamma och kan minska risken att något förstörs. Veterinärkostnader för ett hälsosamt djur kan hållas nere med rätt foder, genom att se efter klor och päls och gott om motion. Att människor bryr sig om sina husdjur återspeglas inte minst de i topp tre egenskaper som ägarna uppger – husdjuren är kärleksfulla (53 procent), smarta (35 procent) och lojala (32 procent).

– Husdjur är idag en naturlig del av vår tillvaro. De är älskade familjemedlemmar som håller oss sällskap och som vi gärna pratar om, umgås med och följer med oss när det är möjligt. De är helt enkelt en del av familjen, säger Sarah Frelin Ekvall.

Husdjursbarometern 2022 har genomförts i Sverige, Norge och Finland av YouGov på uppdrag av Arken Zoo. Totalt tillfrågades 1 008 husdjursägare i Sverige, 1 020 i Norge och 

1 008 i Finland under perioden 21 februari – 2 mars 2022.