Kees de Jong ny vd för Svenska Kennelklubben

Bild: Måns Engelbrektsson/SKK

Kees de Jong ny vd för Svenska Kennelklubben

Den 1 augusti tillträdde Kees de Jong som ny vd för Svenska Kennelklubben. Han kommer närmast från Gård & Djurhälsan och efterträder Ulf Uddman som nu går i pension.

Kees är utbildad agronomekonom kompletterat med en civilekonomexamen. Han har lång erfarenhet som ledare inom djurnäringen och arbetade senast på Gård & Djurhälsan och dessförinnan inom Hästnäringens Nationella Stiftelse.

Hösten blir lite av en inlärningsperiod för Kees, som inte har någon bakgrund i organisationen, och snart väntar ett Kennelfullmäktige. Han har dock redan en vision för hur han vill se organisationen utvecklas.

– Min vision är att hunden ska fortsätta ha en självklar plats i vårt samhälle och att samhället ska se Svenska Kennelklubben som den centrala aktören i såväl nationella som internationella frågor, både vad gäller våra rashundar och frågor som berör alla hundar och hundägare, säger Kees. Vi ska också fortsätta stötta våra uppfödare för utan duktiga uppfödare kan vi inte tillgodose behovet av sunda och friska rashundar. Jag hoppas också att vi ska kunna nå ut med vår stora kunskap om hundens behov och välbefinnande till såväl majoriteten av hundägare som allmänhet och beslutsfattare.