Juvertumörer – vanligaste cancerformen bland tikar

Bild: Adobe pixieme

Juvertumörer – vanligaste cancerformen bland tikar

Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna bland kvinnor, men risken för att våra fyrbenta familjemedlemmar ska bli sjuka av tumörer i sina juver är ännu högre. Varje år drabbas mer än 5 000 tikar av juvertumörer i Agria Djurförsäkrings bestånd.

Det är dags öka kunskapen om tikarnas vanligaste cancersjukdom. Precis som hos människor är tiden avgörande för tikens överlevnad och framtida hälsa. Varje år drabbas tusentals tikar av juvertumörer. Risken ökar med tikens ålder och är vanligast hos medelålders och äldre okastrerade tikar, men ökningen syns redan vid 5–6 års ålder. Tikar som inte ska verka i avel och kastreras tidigt löper mindre risk att drabbas. Vissa raser drabbas oftare som exempelvis boxer, engelsk springerspaniel och dobermann.

– Ta för vana att känna igenom tikens juver minst en gång i månaden. Då kan du upptäcka knölar på ett tidigt stadium, vilket är avgörande för prognosen om det handlar om en elakartad tumör, säger Lotta Möller, veterinär på Agria Djurförsäkring.

De vanligaste symtomen är samma som hos kvinnor, det uppstår en eller flera knölar i juvervävnaden. Undersök hunden genom att lägga den på sidan och känn igenom längs med båda juverraderna från frambenen till ljumskarna.

Tikens juver sitter utmed bukens och bröstkorgens undersida och knölen uppkommer ofta i de bakre juverdelarna, men alla juverdelar kan drabbas. På ett tidigt stadium kan tumörer känns som riskorn eller grus. En knöl eller ojämn struktur i juvret är inte alltid detsamma som en tumör.

Ungefär hälften av tumörerna i juvret är godartade och har god prognos. De elakartade tumörerna kan sprida sig, bland annat till lungorna och då är prognosen betydligt sämre. På kliniken undersöks tiken och vid behov opereras den så snart som möjligt.  Ett cellprov kan ibland ge viss vägledning, men för exakt diagnos och prognos krävs ett vävnadsprov i samband med operation.

Vid en juvertumör behandlas hunden genom operation.  När det är aktuellt att behandla tiken bör operation göras så snart som möjligt efter upptäckt av de misstänkta tumörerna. För att utesluta spridning av elakartade tumörer brukar lungorna röntgas innan veterinären beslutar att operera tiken. Om tumören har spridit sig är prognosen alltför dålig och operationen kommer inte att hjälpa hunden.