Ja till assistanshundar

Adobe Jose Luis Stephens

Ja till assistanshundar

Personer som använder ledar- och assistanshund stängs ofta ute från besök i butiker och restauranger. Nu ger Regeringen Diskrimineringsombudsmannen, DO, i uppdrag att sprida information om lagens bestämmelser för att höja kunskapen. 

I diskrimineringslagen finns bestämmelser om förbud mot diskriminering på grund av funktionsnedsättning.

– Personer med funktionsnedsättning som behöver ledar- eller assistanshund ska inte stängas ute från viktiga platser i vårt samhälle, till exempel att kunna gå i affärer eller äta på restaurang. De har rätt att få delta i samhället fullt ut precis som alla andra. Därför ger vi nu DO ett viktigt uppdrag att genomföra informationsinsatser om rätten att använda ledar- eller assistanshund, säger Johan Danielsson, biträdande arbetsmarknadsminister med ansvar för arbetet mot diskriminering.

I uppdraget ingår att informera om bestämmelser som kan påverka tillgängligheten till exempelvis restauranger och butiker samtidigt som rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar som astma- och allergi också ska beaktas.