Inga spår av hund i våra vargar

Foto eines Wolfes in Schweden

Inga spår av hund i våra vargar

Det har spekulerats i om hybrider av hund och varg skulle ha bidragit till den skandinaviska vargstammen. Därför har doktoranden och bioinformatikern Linnéa Smeds vid Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala Universitet, kartlagt vargens Y-kromosom.

Man kan följa fäderneslinjer mycket långt tillbaka i tiden, eftersom Y-kromosomen bara ärvs från far till son.

– De utvecklingslinjer som finns i den skandinaviska vargstammen har inte hittats hos några hundar, säger Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi, som lett den aktuella studien.

Korsningar mellan varg och hund har annars hittats på många håll i världen.