Husdjur kan smittas av covid

Foto: Motortion / Adobe Stock

Husdjur kan smittas av covid

Hundar och katter som har bott med ägare som har varit sjuka i covid har visat sig ha antikroppar. Men risken att de sprider smittan vidare är liten, enligt Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) skriver Svenska Dagbladet.

Sedan i våras har det gjorts flera studier om djur som har smittats av coronaviruset. Bland drygt 42 miljoner bekräftade coronafall finns det inget känt fall där en hund eller katt har smittat en människa även om det inte helt kan uteslutas enligt SVA. För att förhindra smittspridning mellan människa och djur är det viktigt att tänka på hygienen. Sjuka djur bör också hållas hemma och skilda från andra djur.

Karl Ståhl, tillförordnad statsepizootolog på SVA, säger att det är extra viktigt att tvätta händerna med tvål och vatten innan och efter kontakt med djur om man är sjuk. Är man riktigt sjuk i covid bör man dessutom försöka undvika all direktkontakt med sitt husdjur.

Att ta hand om ett husdjur åt någon som är sjuk i covid menar han däremot är säkert.
– Risken är större att du blir smittad av den som lämnar över djuret. Hade djur spelat en betydande roll i smittspridningen hade vi vetat det nu, säger Karl Ståhl till TT. Och det är tryggt att säga att coronaviruset inte utgör något större hot för våra husdjur.