Hur mår Sveriges alla hundar?

Foto: Adobe Kieran

Hur mår Sveriges alla hundar?

Hundar spelar en viktig roll både i familjer och ensamhushåll. Många påverkas när hunden skadas, lider av sjukdom eller har beteendeproblem som påverkar hur den mår. Nu startar Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ett forskningsprojekt, ”Mitt liv med hund”, där valpar och deras ägare följs genom livet.

Therese Rehn, forskare och projektledare på SLU, har tillsammans med sin expertgrupp tagit fram ett antal enkäter som hundägare ska svara på. Genom att bättre förstå hur olika faktorer som livsstil, arvsanlag, hälsa och beteende påverkar hundar och ägare hoppas man genom projektet kunna förbättra både hundars och människors välfärd.

Särskilt kommer relationen mellan hund och ägare att studeras. Hunden ses ofta som en familjemedlem och som ägare finns man där som trygghet och stöd. Projektet ska titta på hur den relationen utvecklas och vad som kan vara avgörande för kvalitén på relationen.

Hunden kan också vara en källa till trygghet och stöd och för många blir hunden en bundsförvant och en lekfull träningskompis. Inom projektet kommer även hundägandets effekter på ägarens fysiska och psykiska hälsa att studeras.

Har du nyligen skaffat valp och vill delta i Mitt liv med hund?

Här kan du läsa mer och anmäla dig www.slu.se/mittlivmedhund