Hur länge lever hundar?

Bild: Adobe marcimn111

Hur länge lever hundar?

Att det är rasen som avgör en hunds förväntade livslängd visar en brittisk studie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature. Resultaten visar att det är stor skillnad mellan hundarnas genomsnittliga livslängd.

I studien har forskarna tittat på 18 hundraser samt ett antal blandrashundar. Totalt 30 563 hundar ingick och i genomsnitt levde hundarna till de var 11,2 år. Generellt för de undersökta hundarna gällde att tikar blir cirka fyra månader äldre än hanhundar. Dessutom levde kastrerade hanhundar omkring ett år längre än hanhundar som inte var kastrerade. Detsamma gällde för steriliserade tikar.

Hundraser med platta ansikten som till exempel amerikansk bulldog, fransk bulldog och mops, har markant kortare genomsnittlig livslängd än hundar som inte har platta ansikten. Border collie hade i studien en genomsnittlig livslängd på 12,10 år och den äldsta border collien blev 17 år.

(Källa: Illustrerad Vetenskap)