Hur åldras hundar?

Bild: Adobe methaphum

Hur åldras hundar?

Hur hundar åldras sägs ge ledtrådar till hur den mänskliga biologin för åldrande ser ut. En storskalig långtidsstudie vill därför undersöka närmare vilka genetiska och miljömässiga faktorer som påverkar åldrandet hos hundar.

Människans favorithusdjur lever under samma förhållanden som sina ägare, men åldras ungefär sju gånger snabbare. På så sätt erbjuder hundar en unik möjlighet att hitta förutsättningar för att leva ett långt och hälsosamt liv.

Hittills har kunskapen om biologiskt åldrande baserats på evolutionärt bevarade åldringsmekanismer som forskare har forskat fram med hjälp av jäst, flugor och möss. Men åldrandeprocesserna påverkas också av gener, miljö och livsstil, som inte bara kan reproduceras i laboratoriet. The Dog Aging Project, som startade 2018, vill utöka denna kunskap under de närmaste åren med hjälp av hunden.

Intresserade hundägare får fylla i ett digitalt formulär för att registrera sina hundar och ladda upp medicinsk information som forskargruppen sedan kan använda för att fastställa hundarnas biologiska ålder. Hur långt en hunds biologiska åldrande har fortskridit bestäms av dess känslighet för sjukdomar, svaghet och kroniska inflammatoriska reaktioner.

Utifrån dessa data delas hundarna sedan in i grupper där forskarna undersöker olika aspekter av åldrande. Forskargruppen kommer också att titta mer fokuserat på hundar som lever längre än medellivslängden för sin ras för att mer i detalj hitta vilka egenskaper dessa hundar delar och som kan bidra till deras livslängd. Hittills har över 32 000 hundar som representerar alla raser, åldrar, kön och storlekar, registrerats i studien och fler hundar rekryteras fortfarande.

– Ju större mångfald desto fler möjligheter finns det att karakterisera sjukdomars åldersfaktorer, identifiera biomarkörer och att upptäcka genetiska och miljömässiga riskfaktorer för sjukdomsprogression, säger projektledaren Kate Creevy från Texas A&M University Creevy.

Målet för studien är att hitta faktorer som påverkar åldrandet hos hundar och deras underliggande mekanismer, och att testa potentiella vägar som kan förlänga ett hälsosamt liv.

Här kan du läsa mer om projektet och anmäla din hund https://dogagingproject.org