Hundsverige fortsätter att växa!

Bild: Adobe Dora Zett

Hundsverige fortsätter att växa!

Intresset för hundar fortsätter bara att öka. Under perioden 1 januari – 31 augusti 2021 registrerade Svenska Kennelklubben 18,5 procent fler rashundar än under samma period 2020. Totalt har det hittills registrerats 47 109 hundar under 2021.

Att allt fler berikar sina liv med en fyrbent familjemedlem är förstås positivt ur många aspekter. Men att köpa en hund innebär också ett stort ansvarstagande för att det ska bli bra för både människor och hund. Att bli med hund är ett långsiktigt åtagande som sträcker sig 10–15 år framåt i tiden. Valet av ras har stor betydelse för att hundköpet ska bli lyckat, då det skiljer sig mycket mellan till exempel en vallhund och en jakthund. Värdefull information om hundrasernas egenskaper och lämpliga uppfödare hittar man enklast på SKK:s webbplats Köpahund.se. Här finns mycket kunskap att hämta även efter det du fått hem din nya familjemedlem.

Trots den stora ökningen av antalet nya hundar märks det i dagsläget inte någon ökning av omplacerade hundar i SKK:s hundägarregister. Det beror troligtvis på att SKK:s uppfödare tar ansvar för att hitta rätt köpare från första början och att de kan avråda eller styra om de köpare som inte har rätt förutsättningar. Skulle det mot all förmodan bli aktuellt med en omplacering, av olika anledningar, är rådet att alltid först kontakta uppfödaren. Dels för att de gärna vill veta var hunden kommer att hamna, dels för att de oftast har ett stort kontaktnät som kan underlätta omplaceringen.