Hund hjälper inte vid typ 2-diabetes

Stock.adobe.com

Hundpromenader räcker inte vid typ 2-diabetes

Att ha hund tycks inte hjälpa vid typ 2-diabetes. Det visar en ny studie vid Umeå universitet. Resultatet var snarare att hundägarna hade sämre värden än de som saknade hund.

I studien har forskarna följt 218 000 personer i Sverige som nyligen diagnostiserats med diabetes typ 2. Av dessa var knappt fyra procent hundägare. Under den fem år långa uppföljningsperioden observerade forskarna att hundägarna hade svårare att uppnå behandlingsmålen för blodfetter, blodsocker och blodtryck.

– Resultatet är onekligen en smula överraskande, men ska inte tolkas som att det i sig är någon nackdel att ha hund. Det är bra på många sätt, men det betyder inte att man kan ignorera sina mediciner eller slarva med att följa råd om livsstilsförändringar vid diabetes, säger Olov Rolandsson, professor i allmänmedicin vid Umeå universitet och ansvarig för studien.

Däremot fanns det ingen tydlig skillnad i överlevnad mellan grupperna – hundägarna levde varken längre eller kortare än de utan hund. Detta motsäger delvis den tidigare vedertagna uppfattningen att hundägare generellt sett har bättre hälsa än andra.

Forskarna konstaterar att det nu krävs ytterligare forskning för att förstå vad som kan ligga bakom resultaten. Det kan finnas andra faktorer som spelar in, såsom övrig livsstil och hur man följer rekommendationer.

En hund som sällskap kan vara givande på många sätt, men det bör inte ersätta nödvändig medicinsk behandling och följsamhet till hälsorekommendationer vid diabetes.