Hundmaten stiger i pris

Bild: Adobe Jiri Hera

Hundmaten stiger i pris

Att matpriserna har gått upp rejält det senaste året har nog de flesta märkt av. Även hundfoder har blivit dyrare.

Samma faktorer som bidragit till ökade priser i samhället i stort gäller även djurmat. Foderproducenterna menar att det beror på stigande priser på el, bränsle, råvaror och frakt. Även den svaga svenska kronan påverkar. Detta har lett till högre inköpspris för såväl återförsäljare som privatpersoner. Totalt sett har fodret blivit runt 10 procent dyrare. Däremot har det ökade foderpriset inte påverkat kennlar i Sverige lika mycket eftersom de har fördelaktiga avtal med foderföretag.

Trots kostnadsökningarna ser Patrik Tengdelius, verksamhetschef på VAFO (som bland annat producerar Primadog och Primacat), ingenting som tyder på att husdjursägare har bytt från dyrare våtfoder till billigare torrfoder.

– Man tar hand om djuren som fullvärdiga familjemedlemmar, säger han till Göteborgs–Posten.