Hundmat med svenska råvaror

Foto: My Newsdesk

Hundmat med svenska råvaror

Intresset för svenskt foder har ökat enormt under de senaste 10–15 åren. I en undersökning gjord av Magnussons hundmat svarade fler än 70 procent att de tycker att det är viktigt med svenska råvaror i hundmaten. Magnussons hundmat började ursprungsmärka sina hundmatsprodukter med ”Från Sverige” för ett år sedan. Märkningen står för att produkterna uppfyller ursprungsmärkningens kriterier; fött och uppfött, odlat, förädlat, förpackat och kontrollerat i Sverige.