Hunden känner igen din röst

Bild: Adobe juliagrin

Hunden känner igen din röst

En ny studie från institutionen för etologi vid Eötvös Loránd University (ELTE), Ungern, visar att hundar känner igen sin ägare enbart på rösten.

För att bevisa sin hypotes bjöd forskarna in 28 hundägare att leka kurragömma i labbet. Ägaren och en för hunden okänd person gömde sig på olika ställen och hunden fick sedan lyssna på inspelningar av bådas röster.

Leken bestod av flera omgångar där ägarens röst parades ihop med 14 olika främmande röster, några mer lika ägarens röst, andra mer olika. Hundarna hittade sina ägare 82 procent av gångerna. För att säkerställa att hundarna inte kunde lukta sig till sin ägare lät forskarna spela upp ägarens röst från främlingens gömställe de sista två omgångarna. Det visade sig då att hundarna reagerade på ägarens röst, vilket visar att de inte använde nosen i denna uppgift.

Forskarna tittade också på vad det var i röstinspelningarna som hjälpte hundarna att välja rätt. Enligt forskaren Anna Gábor skiljer människor på röster baserat på tonhöjd, ljudstyrka och tonfärg och det visade sig att hundar också gör detta.

Det visade sig att hundar lättare kunde känna igen sin ägares röst när ägarens och främlingens röster skiljde sig åt mer i tonhöjd och volym, än i klangfärg och andra ljudegenskaper.

– Det här är det första beviset på att hundar kan urskilja sin ägares röst från många andra, säger Andics Attila, chef för laboratoriet där studien genomfördes.