Hunden kan avgöra vid rekrytering

Bild: Adobe MexChriss

Hunden kan avgöra vid rekrytering

För fyra av tio hundägare är frågan om de får ha med sig hunden på jobbet avgörande när de väljer arbetsgivare. Samtidigt visar en undersökning från Linkedin att nästan två arbetsplatser av tre inte tillåter hundar.

Undersökningen, som omfattar 1 000 svenskar varav 300 hundägare som jobbar på kontor, visar också att många ändå planerar att ta med hunden till jobbet.

– Vi ser en risk att frågan om hund på kontoret kan leda till missnöje och konflikter. Å andra sidan kan saker som att ha en tydlig hundpolicy med en särskilt utsedd hundansvarig på arbetsplatsen och någon typ av hunddagis bli en konkurrensfördel vid rekryteringar, säger Lisa Gunnarsson, vd för Linkedin Norden.

Fyra av tio hundägare uppger att möjligheten att ta med hunden till kontoret är avgörande i deras val av arbetsplats. Tre av tio tänker säga upp sig om de hindras att ta med sin hund.

Samtidigt uppger sex av tio, 63 procent, att deras arbetsgivare förbjudit hundar på jobbet, på grund av allergi, hundrädsla och risken för störande avbrott. Att drygt hälften av hundägarna som jobbar på kontor ändå planerar att ta med hunden till jobbet, varje dag eller då och då, pekar på att det är bäddat för bråk. Det hela är komplext: Tre av tio säger att de tycker sämre om folk som är emot hundar på jobbet.

Bakgrunden till undersökningen är att Linkedin ser att frågan om hundar på kontoret allt oftare finns med vid rekryteringar, och att antalet nyregistreringar av hundar ökat rejält under pandemin – enligt Svenska Kennelklubbens med nästan elva procent under pandemiåret 2020, den största ökningen under hela 2000-talet. Närmare en miljon hundar finns i dag registrerade i Sverige, varav runt 140 000 i Stockholms län.

(Källa: Tidningen Chef)