Hunden framför partnern

Foto: Daniel Rodriguez / Adobe Stock

Hunden framför partnern

Att dela säng med sin fyrbenta vän kan vara mysigt och ökar känslan av trygghet. Hela 60 procent av de kvinnliga hundägarna har överseende med grus och smuts och låter hunden sova i sängen om nätterna. Det visar en undersökning som Agria Djurförsäkring låtit göra. Och många kvinnor föredrar också att dela lakan med hunden framför sin partner.

Av de kvinnor som sover med sin hund uppger sex av tio att de hellre sover med hunden än sin partner. Allra vanligast är det att yngre kvinnor mellan 20–49 år utanför storstadsområdena väljer att ha sin hund som sovpartner framför sin partner. Knappt var tredje man säger sig vilja ersätta sin partner med en hund i sängen.

Undersökningen i korthet:

  • 53 procent av alla hundägare låter hunden sova i sängen på natten
  • 60 procent av kvinnorna låter hunden sova i sängen
  • Av de hundägare som sover med sin hund föredrar 58 procent av kvinnorna och 28 procent av männen att dela säng med hunden framför sin partner
  • Det finns även en tendens att kvinnor under mellan 20–49 år samt boende på landsbygden föredrar att sova med hunden framför sin partner

Undersökningen utfördes av undersökningsföretaget Xtreme bland 310 hundägare mellan 20-69 år i slutet av 2020.