Hunden förstår oss bättre än någon annan

Bild: Adobe Michael Pettigrew

Hunden förstår oss bättre än någon annan

En ny studie visar att hunden har ett medfött intresse för vad vi människor har för oss och en medfödd förståelse för vårt kroppsspråk.

I studien testade forskarna varg- och hundvalpars förmåga att tolka och förstå människans kroppsspråk. Hundens förmåga att avläsa människor visade sig vara unik på ett sätt som dess närmaste släkting vargen aldrig någonsin kan lära sig. Per Jensen, etolog vid Linköpings universitet, har tittat närmare på den amerikanska studien.

– Tidigare har man trott att vargar har samma förmåga om man bara uppfostrar dem på rätt sätt, men det visar man ganska tydligt i den här studien att så är det inte, säger han till Vetenskapsradion.

Inte ens när vargvalparna fick ett försprång genom att forskarna handuppfödde, hanterade och till och med sov med dem kunde de bättre förstå eller tolka mänskliga gester än vad hundvalpar i samma ålder gjorde även om de växte upp i flock och hade väldigt begränsad mänsklig kontakt.

Forskarna tolkar det som att den här förmågan finns medfödd hos hundar och har utvecklats och förfinats under de 15 000 år hunden har varit vårt husdjur.

– Hundar har en stark drift att hela tiden relatera till människor, tolka våra känslor och tolka våra intentioner, säger Per. Det har skett genom att medvetet eller omedvetet avla hundar med särskilda genetiska förutsättningar som vi människor har förändrat hunden. Det finns vissa socialitetsgener som gör hundarna blir supersociala och väldigt inriktade på att samarbeta och interagera med människor.