Hunden avspeglar ägarens stress

Hunden avspeglar ägarens stress

Tycker du att din hund verkar stressad? Då ska du fundera över din egen stress. Det menar forskare vid Linköpings universitet, som tittat på hur hundars stressnivåer påverkas av livsstilsfaktorer och av sina ägare. Och det visar sig att hundarnas halter av stresshormoner speglar ägarnas, snarare än tvärtom.

Det här kommer vi också att skriva mer om i Brukshunden längre fram.