Hundars allergiska eksem kan kopplas till arvsmassan

Foto: Kerstin Bergvall

Hundars allergiska eksem kan kopplas till arvsmassan

Nya genmappningsmetoder har hjälpt forskare att hitta samband mellan allergiskt eksem och flera regioner i arvsmassan hos hundar. Den starkaste riskfaktorn för atopiska eksem hos människor, har nu också kopplats till sjukdomen hos labrador retriever.

Hundars allergiska eksem kan kopplas till arvsmassan. Det visar en ny studie, gjord av hundgenetikgruppen vid Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, som i samarbete med kollegor i Schweiz, Storbritannien och USA, har forskat i ämnet i drygt 10 år.

Genom att studera sjukdomsgenetik hos hundar, med hjälp av vanliga blodprover, kan man även få ledtrådar till orsakerna till motsvarande mänskliga sjukdomar. Det finns stora likheter mellan hundar och människor som är drabbade av atopiska eksem.

– Det här belyser vikten av att göra hundstudier på genetiska sjukdomar som även drabbar människor. En bättre förståelse av sjukdomsmekanismerna kan i längden leda till bättre behandling av både hund och människa, säger Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genomik och studiens seniora författare.