Hundar stressas av din stress

Foto: Adobe Stock

Hundar stressas av din stress

Är du stressad blir även din hund stressad visar ny forskning. Beteendebiologen Lina Roth har mätt stresshormon i hår från människor och 58 hundar av raserna shetland sheepdog och border collie. Resultatet visade att ju högre stresshormonet kortisol var hos ägarna, desto högre var det även hos hundarna. Däremot smittade inte hundens stressnivå av sig på ägarna.

I en tidigare studie samlade Lina Roth och hennes forskarkollegor in hår från 59 schäfrar som var sällskapshundar, tävlingshundar och polis- och försvarshundar. Det visade sig att tävlingshundarna hade högst kortisolhalt, särskilt under vintern när de vilade från tävlingar. En förklaring kan vara rastlöshet vilket kan skapa stress. Ett bra sätt att få ner stresshormonerna är att leka mycket med och belöna sin hund.