Hundar sörjer sina fyrbenta vänner

Bild: Adobe Chalabala

Hundar sörjer sina fyrbenta vänner

I en studie som nyligen publicerades i Scientific Reports har forskare undersökt hur hundar ändrar beteende när en hund, som de har en nära relation till, dör.

I studien fick 426 italienska hundägare som hade förlorat en av sina hundar svara på en undersökning. Nästan nio av tio hundägare rapporterade en negativ förändring i beteendet hos den överlevande hunden. 32 procent svarade att beteendet varade i mellan två och sex månader och 25 procent uppgav att det varade längre.

Deltagarna ombads förklara vad de såg när de berättade om förändrat beteende. I de flesta fall upptäckte de att hunden sökte mer uppmärksamhet från dem. Mer än hälften svarade också att de lekte mindre än innan de förlorade sin kompis. Nästan hälften svarade att de blev mer passiva. Många rapporterade också om hundar som sov mer, lättare blev rädda, åt mindre och att skällande eller ylande blev vanligare.

93 procent av hundarna i studien hade levt tillsammans i mer än ett år och i långt mer än hälften av fallen var hundarna goda vänner. Hur länge hundarna hade bott under samma tak spelade ingen roll för deras ändrade beteende efter den andra hundens död. Hur bra relationen mellan hundarna var och om ägaren sörjde spelade dock en avgörande roll.

Men betyder dessa beteendeförändringar nödvändigtvis att hunden upplever sorg?

Forskarna tror att det är en kombination av sorg över att förlora en lekkamrat, och att de påverkas av ägarens känslor.

Samantha Hurn, professor vid University of Exeter, har själv forskat på hundbeteende. Hon säger till tidningen The Guardian att studien har vissa begränsningar.

– Bland annat är hundägare inte alltid så bra på att läsa sina hundar rätt och att användningen av frågeformulär kan vara lite subjektiv.