Hundar och katter delar namn

Stock.adobe.com

Hundar och katter delar samma namn

En ny undersökning från Agria visar att hund- och kattägare ofta väljer samma namn till sina husdjur. Det väcker naturligtvis frågan: Är skillnaderna mellan hund- och kattmänniskor verkligen så stora som vi tror?

Varje år undersöker Agria vilka namn som är trendiga bland de valpar och kattungar som försäkras hos bolaget. Traditionellt sett har det funnits många uppfattningar och stereotyper om skillnaderna mellan hund- och kattmänniskor.

– Hundägare har setts som mer utåtriktade och aktiva på grund av hundarnas behov av motion och socialisering, medan kattägare ofta beskrivs som introspektiva och självständiga, likt sina katter. Men när det kommer till att namnge sina husdjur, verkar det som att hund- och kattägare har mycket mer gemensamt än vi tidigare trott, berättar Lotte Evers, marknadschef på Agria Djurförsäkring Danmark.

Förra året stack speciellt fem namn ut: Luna, Molly, Bella, Charlie och Milo toppar listan som favoritnamn hos både hund- och kattägare.

– Det är intressant att se hur namnen speglar gemensamma värderingar och preferenser, och det motsäger den klassiska stereotypa uppfattningen om ägarnas olikheter, säger Lotte Evers.

Det kanske också pekar på att hund- och kattägare delar fler likheter än vad man tidigare trott och att valet av husdjursnamn är mer påverkat av kulturella trender och populära referenser än av ägarnas personlighetsdrag.

– Det kan visa att kärleken till våra husdjur överskrider de traditionella uppfattningarna om våra olikheter och att, oavsett om du är hund- eller kattmänniska, det finns en universell glädje i att hitta det perfekta namnet till den nya familjemedlemmen.