Hundar med ångest kan ha annorlunda hjärnor

Stock.adobe.com

Hundar med ångest kan ha annorlunda hjärnor

En ny studie visar att de karakteristiska mönstren för hjärnaktivitet hos hundar med ångest liknade fynd hos människor med ångestsyndrom.

Den aktuella studien utgår ifrån att vissa hundar verkar lida av något som starkt liknar det vi människor kallar ångestsyndrom. Hundarna blir lätt nervösa och visar stark rädsla, till exempel inför höga ljud eller främmande människor och hundar. Vissa kan reagera aggressivt i situationer där de blir oroliga.

Tidigare forskning på människor har visat att ångestsyndrom är kopplat till vissa mönster när det gäller hur olika nätverk i hjärnan fungerar. Vissa delar av hjärnan kan till exempel ha närmare kommunikation med varandra än normalt, medan andra kommunicerar sämre.

Forskaren Yangfeng Xu och hans kollegor vid Gents universitet ville undersöka om de kunde hitta liknande ångestnätverk även hos hundar. I studien deltog 13 hundar med ångestproblem och 25 friska hundar. Alla hundarna sövdes innan de skannades i en fMRI-maskin som mäter små förändringar i blodflödet i hjärnan, vilket ger en bild av aktiviteten i hjärncellerna.

Därefter jämförde forskarna aktivitetsmönstren mellan friska hundar och hundar med ångest. De jämförde också aktiviteten i hjärnan med ägarnas beskrivning av hundens beteende.

Kunde se en viss skillnad

Resultaten visade att det fanns en skillnad mellan de friska djuren och de med ångest.
De aktivitetsmönster som sågs hos hundar med ångest påminde om de som hittats hos människor med ångest. Tidigare forskning tyder också på att psykiska störningar hos människor och hundar har många likheter. Till exempel har samma läkemedel effekt på båda arterna.

En svaghet i studien är däremot att det var ganska få hundar med vilket ökar sannolikheten att den uppenbara skillnaden mellan friska och sjuka hundar beror på slumpen. Det är också osäkert om resultaten gäller alla hundraser. Kanske hade resultaten också sett annorlunda ut om hundarna varit vakna istället för nedsövda.

Det är också värt att notera att det är svårt att veta om den karaktäristiska aktiviteten i hjärnan orsakar ångest, eller om den är ett resultat av ångest. Det innebär att det krävs mer forskning inom detta område.

(Källa: forskning.no)