Hundar kan också bli vinterdeppiga

Stock.adobe.com

Hundar kan också bli vinterdeppiga

När mörkret lägger sig och vi får mindre solljus upplever många en obalans i humöret. Det kan även sprida sig till din hund, visar forskning.

Om din hund rör på sig mindre och tappar aptiten kan det vara ett tecken på vinterdepression. I en engelsk studie rapporterade hälften av hundägarna att deras hundar sov mer på vintern, och 40 procent märkte av minskad aktivitet hos sina husdjur.

En annan studie visar att hundar speglar sina ägares känslor. Om du är på sämre humör på vintern kan det därför smitta av sig på hunden.

Människor och hundar delar mycket av samma hjärnkemi. Typiskt för vinterdepression kan vara låg energi, aptitlöshet och lite dåligt humör. Det kan bland annat bero på en obalans mellan hormonerna melatonin och serotonin. När det är mindre dagsljus producerar hjärnan mer av ”mörkrets hormon”, melatonin, och mindre av ”lyckohormonet” serotonin.

Melatonin produceras i mörker och är viktigt för en god sömn. Serotonin produceras i dagsljus, men stimuleras också av fysisk aktivitet och en hälsosam kost. Brist på serotonin och obalans mellan dessa två hormoner kan utlösa vinterdepression.

Det finns lite forskning på området, men man vet att de två hormonerna även spelar en roll hos hundar. Till exempel är lyckohormonet serotonin viktigt för hundars beteende och känslor.

– Hos hundar med beteendeproblem och separationsångest rekommenderas ibland medicinering som ökar mängden serotonin i blodet, säger Sasja Rygg, veterinär på AniCura.

(Källa: abcnyheter.no)