Hundar kan drabbas av fågelinfluensa

Foto: AdobeStock

Hundar kan drabbas av fågelinfluensa

Fågelinfluensan är spridd i hela Europa och finns sedan ett par år i Sverige året runt. Även om fjäderfä och vilda fåglar är mest utsatta kan även däggdjur smittas. Hundar bör därför undvika kontakt med sjuka fåglar.

– Vi uppmanar hundägare som promenerar sina hundar i smittade områden med mycket sjöfågel och måsfåglar att hålla hundarna kopplade så att de inte äter eller apporterar några fåglar. Småfåglar är inte smittade i samma utsträckning som skrattmåsar så vi bedömer att risken för att katter ska smittas är mindre, säger Cecilia Hultén, biträdande statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) till tidningen ATL.
Enligt SVA har ökad dödlighet bland vilda fåglar rapporterats från flera delar av landet under sommaren och utbrott av fågelinfluensa bland kolonier av skrattmåsar har konstaterats i Stockholms län, Kalmar län och Blekinge län. Även andra fågelarter har drabbats men virusvarianten som cirkulerar har visat sig vara mycket väl anpassad till just skrattmås. Fågelinfluensa har även konstaterats hos runt tio rävar i Stockholms län och en räv i Storvreta i Uppland har provtagits positiv.

Sedan 1 oktober 2022 har 107 fall av fågelinfluensa hos vilda fåglar konstaterats i länen Uppsala, Gotland, Kronoberg, Blekinge, Kalmar, Skåne, Stockholm, Västmanland, Västra Götaland, Dalarna, Halland, Södermanland och Östergötland. Men mörkertalet är stort då det bara är en andel av drabbade fåglar som rapporteras in och en ännu mindre andel som undersöks.
Virus har även påvisats hos 24 tamkatter i nio olika regioner i Polen under juni. Katterna visade respiratoriska och neurologiska symtom och viss dödlighet har förekommit bland djuren. Utredning pågår. Fågelinfluensa har även bekräftats på fem pälsfarmer i Finland. Utredning pågår och enligt finska livsmedelsverket förbereds bekämpningsåtgärder såsom avlivning av djur.
Även om risken för smitta till människor bedöms som låg är rekommendationen till allmänheten att inte vidröra döda eller sjuka fåglar och även förhindra att exempelvis hundar är i nära kontakt med dessa. I områden där fågelinfluensa sprids bland vilda fåglar i större omfattning bör hundar hållas kopplade.