Hundar bits mer varma dagar

Stock.adobe.com

Hundar bits mer varma dagar

Hundar bits mer under varma, soliga dagar och när luftföroreningarna är höga. Det visar en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.

I studien fick forskarna data från akutmottagningar och djurhem i åtta amerikanska städer, inklusive New York, Los Angeles och Chicago, under perioden 2009 till 2018.

Resultatet visar att antalet hundbett ökade med 11 procent under dagar med högt UV-index, fyra procent under dagar med höga temperaturer och tre procent under dagar med förhöjda halter av ozon – även om forskarna kontrollerade för andra faktorer som kunde spela in.

Allt sammantaget får forskarna att dra slutsatsen att interaktionen mellan hundar och människor blir mer laddad under varma, soliga dagar och när luftföroreningarna är höga.

Och hundarna är tydligen inte de enda. Enligt forskarna visar andra studier att människor, näsapor, råttor och möss också blir mer aggressiva när temperaturen stiger.

Leder klimatförändringar och högre temperaturer också till en värld med mer aggressiva hundar (och djur i allmänhet), eller beror det högre antalet hundbett på att till exempel hundar är mer ute med sina ägare dagar då det är bra väder?

– Det kan vara så enkelt som att när det är bra väder strömmar folk ut på gatorna. Och då finns det en större möjlighet till interaktion mellan människor och hundar, vilket ökar sannolikheten för att någon blir biten, säger Iben Meyer, veterinär, med en PhD i etologi och biträdande professor vid Institutionen för veterinär- och husdjursvetenskap vid Köpenhamns universitet, till Videnskab.dk.

Omvänt vet man också att alla typer av beteendeproblem förvärras av stress. Tröskeln för vad man reagerar på är lägre vis stress och värme är en stressfaktor, eftersom den stör den fysiska balansen.