Hundar är smartare än katter

Foto: Adobe Stock

Hundar är smartare än katter

Nu har forskningen sagt sitt – hundar är smartare än katter. För att komma fram till det resultatet har man jämfört hundar och katter i sju olika kategorier där hunden vinner på sin inlärningsförmåga och sin iver att kommunicera. Som flockdjur är den angelägen om att samarbeta och få beröm, vilket gör den till en idealisk försöksdeltagare. Katten är mer likgiltig inför forskarnas agenda och därför blir deras förmågor svårare att undersöka, skriver Illustrerad Vetenskap.

  • Hjärnans storlek

Större djur har oftast större hjärnor än mindre djur utan att nödvändigtvis vara smartare. Här har forskarna istället tittat på hur stor hjärnan är i förhållande till kroppen – den så kallade EQ:n som är direkt kopplad till intelligens. Här segrar hunden med en genomsnittlig EQ på 1,2 jämfört med kattens 1,0.

  • Hjärnbarken

Hjärnbarken ansvarar för minne, problemlösning och bearbetning av information. Katten har nästan dubbelt så många hjärnceller som hunden – cirka 300 miljoner mot hundens 160 miljoner vilket innebär att katten har förmåga att lagra mer i minnet.

  • Minne

Både hundar och katter har så kallat episodiskt minne vilket innebär att de kan koppla vissa minnen till tid och rum. Men när det gäller korttidsminnet klarar katten att komma ihåg något nästan 200 gånger längre än hunden.

  • Numerisk intelligens

I ett försök fick hundar och katter välja mellan två matskålar utan att kunna se innehållet. Den ena var fylld med mat och den andra tom. Det enda djuren kunde gå på var antalet prickar över varje skål, tre stycken för skålen med mat och två stycken för den tomma skålen. Efter lite träning blev hunden bättre än katten på att välja rätt skål.

  • Självständighet

Hundar är sociala och vana vid att samarbeta med människor vilket är bra egenskaper när det kommer till intelligenstest. Men när det gäller självständighet vinner katten. Även tamkatter, som får både mat och vatten hemma, jagar och fångar byten. Hunden däremot har under sin långa samvaro med människan mist sin förmåga att klara sig på egen hand.

  • Inlärningsförmåga

Även om det går att lära katter tricks bleknar det i jämförelse med vad hundar klarar. Bordercollien Chaser har till exempel lärt sig namnen på tusentals olika leksaker. Hunden vinner överlägset när det gäller inlärningsförmåga, men en del av förklaringen är sannolikt att människans bästa vän motiveras av beröm och erkännande, medan katten snarare utvecklar sin nyfikenhet på egen hand.

  • Kommunikation

Ungerska forskare jämförde djurens förmåga att förstå kommunikation som är helt självklar för människor, men inte för djur: Att peka på något.  Både hundar och katter kunde lära sig vad ett pekfinger innebär, men hunden var bäst på att kommunicera med människor.