Hundar åldras snabbare än människor

Stock.adobe.com

Hundar åldras snabbare än människor

Att ett hundår motsvarar sju människoår har länge ansetts vara ett mått för att mäta hundens utveckling. En ny studie från University of California, San Diego School of Medicine visar nu att det inte stämmer.

Genom att analysera människors och djurs arvsmassa upptäckte forskarna att åldrandet hos husdjur och deras ägare skiljer sig avsevärt under livet. I studien analyserades blodprover från 105 labradorer för att noggrant bestämma rasens åldrande.

Forskarna fann att hundar utvecklas snabbare jämfört med människor när de är valpar, men att denna process saktar av med åren. Det skulle innebära att hundens första år skulle motsvara ungefär 30 människoår för att sedan successivt minska. En fyraårig hund skulle enligt forskarna motsvara en 52-årig människa medan en 12-årig hund motsvarar en 70-åring.

Det nya sättet att titta på ålder hos hundar kan vara användbart för veterinärer menar forskarna eftersom de på så sätt kan få hjälp att avgöra om djurens sjukdomar är relaterade till ålder eller inte. Tanken nu är att utvidga studien till att titta även på andra raser enligt professor Trey Ideker vid University of California, San Diego School of Medicine.