Hundägare är friskare när de åldras

Bild: Adobe gstockstudio

Hundägare är friskare när de åldras

Äldre, som har eller tidigare har ägt en hund, är mindre benägna att ha fysiska funktionsnedsättningar än människor utan husdjur eller kattägare. Det visar en nyligen genomförd studie av mer än 11 ​​000 äldre från Japan.

Jämfört med människor utan husdjur löpte japaner i åldern 65 till 84 år ungefär hälften så stor risk att utveckla en fysisk funktionsnedsättning under en fyraårsperiod om de hade en hund eller tidigare var hundägare. Detta samband blev ännu tydligare för hundägare som också motionerade regelbundet.

Däremot minskade inte ägandet av katter risken för funktionsnedsättningar i hög ålder. Vid utvärderingen tog forskarna även hänsyn till faktorer som kan påverka risken för funktionsnedsättning, till exempel civilstånd, kroniska sjukdomar eller tid tillbringad utomhus.

Studien tyder på att hundägande, särskilt i kombination med regelbunden motion, kan skydda äldre människor från funktionsnedsättning. I tidigare studier har forskarna redan visat att äldre hundägare har en lägre risk för skörhet, vilket åtminstone delvis förklaras av mer fysisk aktivitet och sociala kontakter. Skörhet ökar i sin tur risken för framtida funktionsnedsättning.