Harry är Årets narkotikasökhund

Foto: Mette Ottosson

Harry är Årets narkotikasökhund

Labradorhanen Harry, 5 år,  har utsetts till Årets narkotikasökhund 2020. Harry arbetar sedan 2018 med sin förare, tullinspektör Kim Holm, i Brottsbekämpningsgrupp Malmö. De arbetar framför allt i fordonsströmmar vid Öresundsbron och Helsingborg, men också med personsök på tåg, på postband och vid flygterminaler.

Kim beskriver Harry som en lugn och noggrann hund som älskar att söka efter det lilla.
– Allra bäst är Harry på fordonssök och då framför allt de noggranna söken på bilar vi tagit in för kontroll, berättar Kim. Han är snäll och följsam, men samtidigt tuff och klarar av att arbeta i svåra miljöer och trånga utrymmen.

På frågan vad som gör de båda till ett bra team menar Kim att han och Harry är ganska lika.
– Harry är lugn och stabil och det passar mig bra.

Under senaste året har ekipaget medverkat till 56 narkotikabeslag till en sammanlagd samhällsnytta av 393 miljoner kronor.

Juryns motivering

”Harry och Kim Holm är ett ekipage som arbetar lugnt och metodiskt. De har hittat ett tempo som passar dem båda och de håller en hög och jämn koncentration. En av Harrys främsta styrkor är hans uthållighet i sökarbetet, med nosintensitet och tempo i god balans.

Harry har även en bredd i sitt doftbibliotek som gör att han kan hitta många olika doftspår av inlärda preparat, från växtbaserade till syntetiska och semisyntetiska. Tack vare att nosen är ständigt påslagen hittar Harry dofter som är både svaga och starka. Beslagen han nosar upp är små och stora, från enstaka tabletter till ansenliga mängder av ett ämne.

Harry och Kim jobbar effektivt i alla flöden och Harrys kapacitet att söka på både människor, fordon och varor är slående. Ekipaget har bland annat gjort fantastiska beslag i det tunga lastbilsflödet. Det är ett svårarbetat flöde, dels för att man rör sig mitt i trafiken med mycket ljud och rörelse, dels för att doftmiljön är stökig med många starka dofter att tränga igenom. Harry och Kim gör beslag på nästintill varje arbetspass. Det här har gjort att ekipaget under perioden 1 september 2019 – 31 augusti 2020 har bidragit till en samhällsnytta om totalt 393,2 miljoner kronor.”

Juryn, bestod av Charlotte Svensson, generaltulldirektör, Tullverket, Ewa Jägevall, rådspresident, Svenska Inner Wheel, Felle Fernholm, Lions club International och Ulf Uddman, vd Svenska kennelklubben.