Här finns Sveriges dyraste djursjukvård

Stock.adobe.com

Här finns Sveriges dyraste djursjukvård

Sverige har den dyraste djursjukvården i hela Norden och kostnadsutvecklingen skapar stor oro bland landets mer än två miljoner djurägare. En sammanställning över landets tio dyraste kliniker visar att kostnaderna under 2018–2023 har ökat med mellan 40–77 procent och domineras av en stor aktör.

En ny undersökning* visar att nio av tio djurägare är oroliga över de ökade kostnaderna inom djursjukvården. Var tredje djurägare undviker till och med att söka vård på grund av kostnadsutvecklingen.

– Det känns rejält i plånboken hos de djurägare som behöver söka vård i dag. En anledning till utvecklingen är den brist på utbud och därmed konkurrens vi har i delar av landet. Det saknas helt enkelt alternativ och många hamnar därför hos de dyrare aktörerna, säger Agnes Fabricius, vd för Agria.

Under perioden 2018–2023 ökade Agrias genomsnittliga kostnadsersättning per skada hos hundar i Sverige med 33 procent** men den har ökat betydligt mer än så hos enskilda aktörer.

– Pristransparensen är dessutom dålig hos många kliniker. Sammantaget är det rejält svårt för djurägare att kunna göra ett medvetet val av klinik utifrån vad besöket kommer att kosta, säger Agnes Fabricius.

Evidensia tar sex placeringar på Agrias tio-i-toppsammanställning över Sveriges dyraste djursjukvård för hundar. Kedjans djurkliniker står också för en stor del av de kostnadsökningarna som hundägare får betala vid behov av djursjukvård.

Allra dyrast i landet är det för hundägare att ta del av djursjukvård på Evidensia i Helsingborg där en genomsnittlig skada kostar 24 409 kronor. På andra plats hamnar Awake i Stockholm med en kostnad på 22 812 kronor.

Att det är djursjukhusen som hamnar i topp för behandlingskostnaderna är i sig inte konstigt, de har ofta öppet dygnet runt, har investerat i dyr teknisk utrustning och anställt veterinärer med specialistkompetens.

Däremot är det anmärkningsvärt att dessa aktörer driver kostnadsökningar som vida överstiger övrig marknad. Tabellen nedan visar ökningar på mellan 40–77 procent för åren 2018–2023.

Tabellen bygger på data från Agrias skadedatabas och visar bruttomedelskadan för hundar. Det innebär den genomsnittliga totala kostnaden, inklusive självrisk, för en skada som omfattas av försäkringen.

*640 djurägare deltog i en digital Facebookundersökning via SurveyMonkey i april 2024.
**Underlaget bygger på data från Agrias skadedatabas och omfattar 228 545 skador
***Awake etablerades 2021 och redovisas därför endast för perioden 2021–2023
Läs mer om Agrias initiativ till hållbar djursjukvård här:
Agrias skadekostnadsstatistik – Agria Djurförsäkring

Veterinärklinik Kostnadsanalys

Veterinärklinik Genomsnittlig kostnad per skada Procentuell kostnadsökning 2018–2023 Ort
Evidensia Djursjukhus Helsingborg 24 043 kr 45% Helsingborg
Awake Djursjukhus 22 812 kr 28% (2021–2023) *** Stockholm
Evidensia Djursjukhus Östersund 22 659 kr 52% Östersund
AniCura Bagarmossen 22 613 kr 46% Stockholm
Evidensia Djursjukhus Sundsvall 21 861 kr 72% Sundsvall
Evidensia Södra Djursjukhus 21 754 kr 52% Stockholm
AniCura Djursjukhus Albano 21 301 kr 40% Stockholm
Evidensia Djursjukhus Malmö 20 279 kr 36% Malmö
Lerums Djursjukhus 18 491 kr 77% Lerum
Evidensia Djursjukhus Gammelstad 18 489 kr 52% Luleå