Häng med – nu gör vi en omstart!

Häng med – nu gör vi en omstart!

Samtidigt som Svenska Brukshundklubben går in i ett nytt sekel tar vi avstamp för framtiden med en rejäl omstart av såväl tidning som sajt och sociala medier. Här förklarar Therese Palm, klubbens generalsekreterare, varför.

Du har säkert inte undgått att se att den tidning du håller i ser lite annorlunda ut jämfört med förra numret. Precis som det var tänkt!

Sedan i januari har en ny leverantör, Adviser Studio, fått i uppdrag att producera Brukshunden, tidningens sajt och öka närvaron i sociala medier. Ny redaktion och nya annonssäljare alltså, men mer än så ändå.

– Senast tidningen fick en omfattande redesign var 2010. Sedan dess har det endast varit små justeringar. Då Svenska Brukshundklubben går in i ett nytt sekel så kändes tidpunkten för förändring given, säger Therese.

Samtidigt får sajten en uppdatering också. Tanken är att tydligare knyta ihop dem båda – både för att identifikationen ska bli tydligare för läsarna och för att skapa mer gynnsamma plattformar för annonsörerna.

– Då blev det naturligt att se över olika leverantörers möjlighet att arbeta med detta kopplat till tidningen.

Har man väl börjat tänka i förändringsbanor blir det lätt att visionerna växer. Så även nu.

– Ny leverantör skapar naturligtvis ett driv att göra nya saker, att se över gammalt och komma in med nytt. Det faller sig naturligt att det blir så. Det är lite som att gå in i en ny relation, säger Therese.

Bakom beslutet om förändringarna står såväl förbundsstyrelse som kansli.

– Att förnya och förfina görs alltid med mottagarens bästa för ögat, säger Therese.

Läsarna har ju varit nöjda hittills. Kommer de att känna igen sig nu?

– Vår avsikt är inte att på något sätt göra tidningen innehållsmässigt annorlunda, utan fortsätta med samma kvalitet som tidigare. Läsaren kommer att känna igen sig, det garanterar vi. Vår förhoppning är att de också ska få lite ny energi av de förändringar som görs och följa oss än mer även digitalt!

Förväntningarna på förändringarna är höga – och inte bara att de ska gynna dagens medlemmar utan även locka nya, menar Therese:

– Vi vill ge läsaren det bästa inom hund men också möjligheten att känna den gemenskap som Svenska Brukshundklubben står för. Med fler och mer långsiktiga annonssamarbeten kan vi skapa ekonomiska förutsättningar att göra ännu mer. Med denna satsning ska vi skapa ett ännu större mervärde för våra medlemmar.

Vad läser du själv först i tidningen?

– Oftast läser jag artiklarna som handlar om hundträning först. Det intresserar mig att ta del av andra människors tänk kring hur man tränar hund.

Vad kan vi bli vassare på?

Det är givet att vi behöver bli vassare på den digitala närvaron. Rent innehållsmässigt skulle det kunna vara att täcka bredd och djup med ett engagemang som lockar läsare oavsett var i hundlivet man är.

Om du fick drömma om en nyhet under 2019 – vad skulle det vara?

Att Brukshundklubben når all time high i antalet medlemmar, en artikelserie om att gemenskap och tillhörighet toppar Svenska Brukshundklubbens identitetsfaktor samt att hundsport gick under friskvårdsbidraget!

AV YASEMIN BAYRAMOGLU