Gårdshunden lever farligt

Bild: Agria

Gårdshunden lever farligt

Livet som gårdshund kan vara fritt och härligt, men det lurar också en hel del faror runt knuten. Att bli påkörd eller förgiftad är vanliga orsaker till att hundar blir skadade eller i värsta fall leder till att hunden avlider.

Trafikskador är en av de vanligaste orsakerna till att Agria betalar ut ersättning. Det kan handla om att hunden kommit i vägen för gårdens stora maskiner eller att de går lösa och springer ut på vägen.

– För att undvika olycksrisken är det viktigt att veta var hunden befinner sig när man lägger i backen eller kör i mörker. En riktigt lydig hund klarar sig bättre, annars är alternativet att hålla den kopplad, säger Rasmus Troedeson, lantbruksexpert på Agria.

Förutom trafikfaror lurar olika typer av förgiftning. De vanligaste orsakerna till förgiftningarna bland hundar på gården är råttgift, direkt eller via mus eller råtta, men också olika typer av medel som glykol, kraftfoder, mineraler och vitaminer, bekämpningsmedel och koksalt.

Se upp för råttgift!

En del hundar får i sig råttgiftet direkt, men de kan också påverkas om de fångar möss eller råttor som i sin tur fått i sig giftet. Råttgift kan vara olika farligt beroende på vilken sorts gift det handlar om. Råttgift innehåller ämnen som försämrar blodets förmåga att koagulera vilket kan leda till inre blödningar. Ett tillstånd som kan vara livshotande. Kontakta en veterinär om du misstänker att hunden fått i sig råttgift.

Etylenglykol är livsfarligt

Eftersom glykol är en söt vätska kan det vara lockande för hundar att slicka i sig snö där vätskan spillts ut. Det behövs inte särskilt stor mängd glykol för att en hund ska bli sjuk. De första tecknen på förgiftning visar sig från 30 minuter till 12 timmar.

Symtomen är illamående, kräkningar, kraftigt ökad törst och vinglighet. Därefter och upp till ett dygn senare kan hundens andhämtning bli tyngre och den kan drabbas av bland annat kramper. Glykolförgiftning kan ge bestående njurskador och i värsta fall leda till döden. Kontakta veterinär så snart som möjligt.

Vanliga orsaker till förgiftning bland hundar

  • Råttgift
  • Etylenglykol
  • Kraftfoder
  • Petroleumprodukter
  • Kemikalier
  • Mineraler & vitaminer
  • Bekämpningsmedel
  • Koksalt