Fullbokade kurser i akutsjukvård

Stock.adobe.com

Fullbokade kurser i akutsjukvård

SVA:s nya utbildning akutsjukvård för tjänstehundar är hett eftertraktad. Alla kurstillfällen under 2023 är redan fulltecknade. Målgruppen är främst Svenska Brukshundklubben och Svenska Blå Stjärnan. 


Tjänstehundar spelar en otroligt viktig roll inom det civila försvaret och används för att rädda liv, både i fredstid och under kriser eller krig. De första utbildningstillfällena hölls i början av maj inom ramen för ett projekt i akutsjukvård för tjänstehundar, som leds av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Det övergripande syftet med projektet är att stärka det civila försvaret.

Kursen inkluderar föreläsningar och praktiska moment som utförs med hjälp av hunddockor. Innehållet omfattar förebyggande djurhälsovård, akuta sjukdomar och skador samt hjärt- och lungräddning. Målet är att tjänstehundförarna själva ska kunna ta hand om sina skadade eller sjuka hundar tills de når veterinären eller tills veterinären kan komma till dem.

Fullbokade direkt

– Vi har utvecklat grundutbildningen för hundförare och håller på med en kurs för instruktörer som ska kunna förmedla utbildningen samt en digital repetitionskurs. Vi hade nog inte förväntat oss att alla platser på grundutbildningen skulle bli fullbokade! Vi är dock övertygade om att det kommer att anordnas fler kurser i och med att vi utbildar fler instruktörer, säger Tanja Strand, forskare på SVA.

Utbildningarna genomförs av två veterinärer från SVA och en extern veterinär som är certifierad instruktör inom hjärt- och lungräddning för hundar. En av dem som har gått kursen är Sophie Tjernbäck, som har en schäfer som är utbildad patrullhund för Hemvärnet och bland annat söker efter försvunna personer.

– Jag ville lära mig mer om hur jag kan agera för att ge min hund bästa möjliga chans att klara en skada eller sjukdom när vi är ute i fält och inte omedelbart kan ta oss till veterinären. Jag trodde att jag skulle uppskatta den praktiska delen mest, och den var verkligen värdefull. Men den teoretiska delen var ändå den bästa. Den gav mig kunskap för att också förebygga skador och sjukdomar. Jag fick många tips om vad jag kan ha med mig i min packning så att jag snabbt kan agera om olyckan skulle inträffa, säger Sophie Tjernbäck.

(Källa: TT)