Första hjälpen för hund

Stock.adobe.com

Första hjälpen för hund

Många hundägare fruktar att deras hund ska råka ut för en allvarlig olycka. Lyckligtvis kan mycket av det vi vet om första hjälpen för människor även användas på djur. Läs mer om hur du ska agera om din hund akut behöver livräddande första hjälpen.

När olyckan är framme finns det inget värre än att stå maktlös medan hunden lider. Många hundägare kommer någon gång att befinna sig i en situation där deras handlingar kan ha en avgörande betydelse för hundens överlevnad.

Lyckligtvis kan mycket av det vi vet om första hjälpen för människor även användas på djur, som hjärt-lungräddning vid hjärtstopp och Heimlich-manövern när något fastnat i halsen.

Du kan förhindra att ett kritiskt tillstånd förvärras om du vet hur du ska ge första hjälpen. Om din hund utsätts för ett livshotande trauma, kan du i många fall rädda hundens liv. Men för att förstå hur din hund agerar när den är sjuk är det nödvändigt att du känner till din hunds normaltillstånd när den är frisk. Det innebär bland annat att känna till din hunds normaltemperatur.

Kontrollera regelbundet din hunds temperatur, puls och andning när den är frisk. Det gör det enklare att veta när hundens värden är utanför det normala. En vuxen hunds normaltemperatur ska ligga mellan 37,5 och 39,0 grader, men den kan vara högre hos en ung hund. Hundens temperatur tas i ändtarmen, och det bör helst göras på morgonen eller när hunden har vilat i minst 20 minuter.

Hundars puls varierar mycket beroende på storlek. Hos små hundar ligger pulsen mellan 90-120 slag per minut. Större hundar har lägre frekvens, mellan 65-90 slag per minut. Likaså ska hunden andas 10-30 gånger per minut, beroende på storlek, alltså ju större hund, desto långsammare andning.

Första hjälpen för hund

 • Bedöm situationen. Se till att den är säker för både dig och hunden och undvik att göra något som förvärrar den.
 • Behåll lugnet och, om möjligt, få hjälp från en annan person.
 • Kolla om hunden reagerar på tilltal och beröring. Om den reagerar, leta efter skador och behandla chock.

ABC – Andning, Blödning, Chock

 • Andning: Kontrollera att hunden andas. Om inte, börja med hjärt-lungräddning (HLR).
 • Blödning: Stoppa blödningar med tryckbandage. Om blödningen inte slutar, lägg fler bandage utanpå.
 • Chock: Håll hunden varm och lugn. Lägg den på sidan med huvudet något lägre än kroppen om den är medvetslös.

Åtgärder vid vanliga skador och tillstånd

 • Värmeslag: Erbjud vatten, håll hunden i stillhet och kyl kroppen med svalt vatten. Uppsök alltid veterinär.
 • Huggormsbett: Håll hunden stilla och undvik muskelaktivitet. Bär hunden om möjligt och kontakta veterinär.
 • Förgiftning: Kontakta veterinär omedelbart om du misstänker förgiftning.
 • Sår och blödningar: Rengör små sår med koksaltlösning. Vid kraftig blödning, applicera tryckbandage och åk till veterinär.
 • Magomvridning: Ta omedelbart kontakt med veterinär om din hund visar tecken som försök att kräkas utan resultat, svullen mage eller oroligt beteende.
 • Kramper: Se till att hunden inte skadar sig själv, undvik höga ljud och ljus, och kontakta veterinär om kramperna varar mer än fem minuter. Kontakta veterinär så snart som möjligt och ta hunden till närmaste veterinärklinik för vidare vård.

(Källa: Agria)