Först i världen med skogsbrandhund

Först i världen med skogsbrandhund

Sommarens höga temperaturer har orsakat skogs- och terrängbränder, både i Sverige och runtom i världen. Vad många inte vet är att hundar bidrar till många viktiga insatser runtom i samhället. Bland annat finns världens första skogsbrandhund i Sverige.

Malin Kyllesjö var först i världen med att träna upp en skogsbrandhund. En certifierad skogsbrandhund har som uppdrag att hitta brandhärd vid eftersläckning av skogsbränder. Tack vare hundens enastående luktsinne kan mindre glödhärdar, som kanske annars hade förbisetts, hittas och släckas.

– Min syster arbetar med naturvårdsbränningar i Sverige. När jag arbetade administrativt med ett eftersläckningsarbete föddes idén om att utbilda hundar till att söka efter glöd under marken, berättar Malin.

Hon började träna upp sin egen jakthund Ripa och i dag arbetar Malin och Ripa runt om i landet och har förhindrat att både egendom och liv har kommit till skada. Att vara skogsbrandhund är ett tufft jobb som ställer krav på både hunden och dess förare. Arbetet är påfrestande psykiskt och fysiskt eftersom det kan ske i väldigt varma miljöer. Det kräver att hunden är i god fysisk form, orädd och arbetsvillig.

– Det är ett otroligt tufft jobb för hunden. Ibland kan det vara över 32 grader på plats, berättar Malin. Det är viktigt att hunden dricker rikligt med vatten och jag brukar även ge den vätskeersättning. Vi äter ungefär varannan timme för att hålla uppe energin. Då blir det oftast blötfoder med snabb energi för att hunden ska få i sig ännu mer vätska.

Idag har Malin utbildat förare och hundar i skogsbrandssök under tre år. Utbildningen innehåller både praktisk och teoretisk examination. I Sverige finns det åtta certifierade ekipage och när det är möjligt att resa igen planeras även utbildningar i USA och Kanada.

– Responsen har varit otrolig, både nationellt och internationellt. Genom vårt arbete förebygger vi mycket av den skada som skogsbränder orsakar och räddar potentiellt liv. Försäkringsbolag, räddningstjänsten, markägare och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har visat stor uppskattning, säger Malin.