Forskning för friskare hundar

Stock.adobe.com

Forskning för friskare hundar

Cavaliersällskapet, en medlemsorganisation inom Svenska Kennelklubben, och forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) ska försöka identifiera specifika gener som kan orsaka sjukdomar hos cavalier king charles spaniel.

Cavalieren är på populationsnivå drabbad av två sjukdomar som klubben vill komma tillrätta med genom inkorsningsprojektet. Den första är blåsljud på hjärtat och den andra är den neurologiska sjukdomen syringomyeli.

Forskningsteamet kommer att DNA-sekvensera blodprover från valpar födda inom ett särskilt inkorsningsprojekt för att kartlägga arvsmassan och försöka identifiera vilka gener som orsakar sjukdom.

Cavalieren har genom SKK haft ett hälsoprogram för hjärtsjukdom sedan 2001, men Cavaliersällskapet gjorde bedömningen att programmet och befintliga avelsstrategier inte visat tillräckligt goda resultat.

I inkorsningsprojektet hämtas nya gener från tre donatorraser: dansk-svensk gårdshund, japansk spets och lhasa apso. Först ut att få hela sin arvsmassa kartlagd blir Queenousties Mr X, som är den första valpen i inkorsningsprojektet. Han föddes i november 2023 och har hälften cavaliergener och hälften gener från dansk-svensk gårdshund.

– Det här kommer att ta en del generationer, men vilken fantastisk möjlighet för kommande generationers forskare att förstå orsakerna till de här problemen. Grädde på moset vore om vi även skulle kunna identifiera de gener som ger de olika sjukdomarna, säger Tomas Bergström, docent i molekylär genetik vid SLU.