Forskare har upptäckt nytt sinne hos hunden

Foto: Adobe Stock

Forskare har upptäckt nytt sinne hos hunden

Ett internationellt forskarlag har upptäckt ett helt nytt sinne hos hunden – värmesinnet. Med hjälp av sin kalla nos kan de på avstånd känna värmen från ett annat djur eller en människa.

Studien från Lunds universitet ger dessutom vägledning för vilka hundraser som bör väljas för jakt och för personsök, exempelvis vid laviner eller jordbävningar.
– Hundens nos måste vara kall för att kunna hitta en varm människokropp. Våra resultat gör att det blir lätt att välja bort raser som inte kan kyla ner nosen på grund av hård avel. Sedan kan jaktträningen bli mycket mer effektiv om man inte bara använder föremål som luktar utan också utstrålar värme, säger Ronald Kröger, professor vid Lunds universitet.